ยินดีต้อนรับ

โปรแกรมลงเวลาทำงานที่บ้านของบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล

สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เข้าระบบ เพื่อลงเวลาทำงานจากที่บ้าน