การสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672024-02-14 14:21:22
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 25682024-02-14 14:08:05
การสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-12-15 10:09:28
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672023-03-02 10:04:03
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 1 มี.ค.662023-03-01 14:58:01
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 27 กพ 662023-03-01 08:46:33
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 27 กพ 662023-03-01 08:46:14
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร 22 กพ 662023-03-01 08:45:52
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 16 กพ 662023-03-01 08:45:32
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารนวัตกรรม รุ่น 1 (ม.เกษตร)2023-03-01 08:45:06
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการพยาบาล รุ่นที่ 42023-03-01 08:44:20
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 23 กพ 662023-03-01 08:43:55
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 1 โครงการ หลักสูตร 22 กพ 662023-03-01 08:43:25
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร 17 ก.พ.662023-03-01 08:42:59
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร 14 ก.พ.662023-03-01 08:42:23
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 13 ก.พ.662023-02-13 15:03:06
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 10 กพ 662023-02-10 11:36:59
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 9 กพ 662023-02-10 11:36:31
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 10 หลักสูตร 7 กพ 662023-02-10 11:36:09
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งบทความวิจัย 6 กพ 662023-02-10 11:35:43
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 13 หลักสูตร 30 มค 662023-02-10 11:34:56
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 25 มค 662023-02-10 11:34:30
9.แบบรายงานตัวกลับ2022-09-20 14:32:38
8.แบบขอขยายเวลา2022-09-20 14:32:26
7.แบบรายงานผลการศึกษา2022-09-20 14:32:16
6.สัญญาค้ำประกันลาศึกษา ฝึกอบรม2022-09-20 14:31:50
5.สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาในประเทศ2022-09-20 14:31:20
4.แบบใบลาศึกษา2022-09-20 14:30:49
3.แบบขออนุญาตสอบ2022-09-20 14:30:29
2.แบบฟอร์มรายละเอียดการขอจัดสรรโควตา2022-09-20 14:30:04
1.แบบขอโควตา2022-09-20 14:29:07
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-04-22 09:04:26
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร2022-03-02 11:29:45
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางรุ่น 35 และผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 312022-02-11 10:05:45
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 12 หลักสูตร2022-02-08 13:22:59
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร2022-02-03 10:55:13
โครงการอบรมออนไลน์ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย2022-02-01 13:24:17
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร2022-01-11 10:17:16
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy – based) ประจำปี 25642022-01-09 19:39:52
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ของสำนักงาน ก.พ.2021-12-21 17:18:21
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่27 ปี25652021-12-21 17:11:42
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง เลี้ยงลูกด้วยการสื่อสารพลังบวก2021-12-08 13:49:02
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 14 หลักสูตร2021-12-08 10:39:51
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกัญทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12021-12-08 10:39:10
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 7 หลักศุตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-10 15:25:43
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักศุตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-10 15:24:38
การขายายระยะเวลารับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-05-18 08:00:10
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-03-12 12:40:49
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 25642021-01-27 15:24:09
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))2021-01-27 14:03:57