9.แบบรายงานตัวกลับ2022-09-20 14:32:38
8.แบบขอขยายเวลา2022-09-20 14:32:26
7.แบบรายงานผลการศึกษา2022-09-20 14:32:16
6.สัญญาค้ำประกันลาศึกษา ฝึกอบรม2022-09-20 14:31:50
5.สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาในประเทศ2022-09-20 14:31:20
4.แบบใบลาศึกษา2022-09-20 14:30:49
3.แบบขออนุญาตสอบ2022-09-20 14:30:29
2.แบบฟอร์มรายละเอียดการขอจัดสรรโควตา2022-09-20 14:30:04
1.แบบขอโควตา2022-09-20 14:29:07
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-04-22 09:04:26
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร2022-03-02 11:29:45
หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางรุ่น 35 และผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 312022-02-11 10:05:45
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 12 หลักสูตร2022-02-08 13:22:59
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร2022-02-03 10:55:13
โครงการอบรมออนไลน์ การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย2022-02-01 13:24:17
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร2022-01-11 10:17:16
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy – based) ประจำปี 25642022-01-09 19:39:52
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ของสำนักงาน ก.พ.2021-12-21 17:18:21
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่27 ปี25652021-12-21 17:11:42
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง เลี้ยงลูกด้วยการสื่อสารพลังบวก2021-12-08 13:49:02
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม จำนวน 14 หลักสูตร2021-12-08 10:39:51
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกัญทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12021-12-08 10:39:10
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 7 หลักศุตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-10 15:25:43
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักศุตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ2021-11-10 15:24:38
การขายายระยะเวลารับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-05-18 08:00:10
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-03-12 12:40:49
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 25642021-01-27 15:24:09
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))2021-01-27 14:03:57