ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 25652022-06-20 16:10:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เดือนมิถุนายน 25652022-06-20 16:09:41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม (สขร.1)2022-06-07 15:03:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม2022-06-02 16:18:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 25652022-05-30 11:35:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม 25652022-05-30 11:34:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม เดือนเมษายน 25652022-05-11 14:43:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 25652022-05-11 14:42:54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน (สขร.1)2022-05-11 14:36:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-26 13:17:49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม (สขร.)2022-04-11 10:53:47
ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-02-23 13:28:14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ (สขร.)2022-02-21 15:02:16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม (สขร.)2022-02-21 15:01:56
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม (สขร.)2022-02-21 15:01:12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน (สขร.)2022-02-21 15:00:57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม (สขร.)2022-02-21 15:00:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ10ที่นั้ง เพื่อใช้ในการรับ-ส่งวิทยากร และคณะทำงานโครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:47:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร เพื่อพัฒานาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:44:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมเว็บเบ็ก (Webex) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:41:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุพื้นที่ Web Hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:39:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:37:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:35:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:34:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:33:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:32:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสารทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ของข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-02-18 15:31:39
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25652022-02-18 15:17:17
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642022-01-17 14:49:30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน (สขร.)2022-01-14 13:39:58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม (สขร.)2022-01-14 13:39:41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม (สขร.)2022-01-14 13:39:25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน (สขร.)2022-01-14 13:39:05
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม (สขร.)2022-01-14 13:38:48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน (สขร.)2022-01-14 13:37:52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม (สขร.)2022-01-14 13:36:37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ (สขร.)2022-01-14 13:36:14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม (สขร.)2022-01-14 13:35:44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม (สขร.)2022-01-14 13:32:27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน (สขร.)2022-01-14 13:32:08
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม (สขร.)2022-01-14 13:31:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25642021-03-08 15:20:31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25642021-02-25 14:18:20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 25642021-02-25 14:17:54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 25632021-02-25 14:17:33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25632021-02-25 14:17:02
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 25632021-02-25 14:16:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:20:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ2021-02-25 11:19:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:18:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:17:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:16:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:15:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:14:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:12:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล ITA จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:11:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:09:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-25 11:07:44
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา ซื้อแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน 300 แฟ้ม โปยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:34:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:34:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์หมึกสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:34:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:33:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:33:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:33:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:32:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ color ribbon YMCKO for Zebra P330i จำนวน 30 ม้วน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:32:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการห้องประชุมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุุ่มที่ 2 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:31:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ10ที่นั่งโครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุุ่มที่ 2 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:31:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:31:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปอะคริลิค หมุดลอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:30:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุุ่มที่ 2 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:30:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:29:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:29:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-31 11:29:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:53:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:53:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:52:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:52:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตร Preprint ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ Color ribbon YMCKO for Zebra P33oi โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:51:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:51:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 (80แกรม) จำนวน 200 รีม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:51:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:50:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ประกาศนีย์บัตร และใบประกาศนีย์บัตร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:50:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:49:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:49:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-07-09 19:48:46
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน เมษายน 25632020-05-27 11:40:38
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มีนาคม 25632020-05-27 11:40:13
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25632020-05-27 11:39:43
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มกราคม 25632020-05-27 11:38:57
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน ธันวาคม 25632020-05-27 11:37:47
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤศจิกายน 25632020-05-27 11:36:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-05 10:58:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง เพื่อใช้รับ-ส่งวิทยากรและคณะทำงานโครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท จ2020-04-29 11:28:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล(เครือข่าย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงที่ 2 อบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะของกรมสุขภาพจิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:26:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาศ A4 (80แกรม) จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:24:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ LCD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:23:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:22:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:21:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:21:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:20:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:18:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:17:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:16:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่อะครีลิกพร้อมแกล่องและถุงกระดาษหิ้ว สำหรับมอบให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:15:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางในการปฏิบัติงาน จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:14:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่อะครีลิกพร้อมแกล่องและถุงกระดาษหิ้ว สำหรับมอบให้ข้าราชการที่เป็นคนดีแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-29 11:12:47
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 25622020-02-28 14:00:01
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2020-02-28 13:59:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:13:21
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:12:43
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:11:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:10:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:08:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าห้องประชุม โครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:07:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเปล่ามาตรฐาน (12.5*16*11นิ้ว) จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:05:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 15:04:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-04 14:58:45
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน ธันวาคม2020-01-30 10:46:46
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤศจิกายน2020-01-30 10:46:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์ จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-25 11:41:49
ประกาศชนะชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มที่ 1 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 21 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-01-25 11:40:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล(เครือข่าย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงที่ 1 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-25 11:37:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้นของกรมสุขจิต ชุดที่ 2ครั้ง5/2562 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-25 11:34:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์-คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-25 11:32:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง2020-01-25 11:30:29
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน พฤศจิกายน2020-01-21 10:15:54
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน ธันวาคม2020-01-21 10:15:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-26 10:51:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-26 10:51:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-26 10:50:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-26 10:50:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบรูปอะคริลิค หมุดลอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-26 10:48:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-26 10:47:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 (80แกรม) จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-26 10:04:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10ที่นั่ง เพื่อใช้ในการรับส่งวิทยากรและคณะทำงานโครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มที่ 1 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ในระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2562 ณ2019-12-04 15:51:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มที่ 1 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-04 15:47:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มที่ 1 การอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-04 14:50:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-15 14:28:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-15 14:26:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-15 14:26:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-15 14:25:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-15 14:24:42
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632019-10-07 17:26:52